domingo, 9 de agosto de 2009

M'ESTIME EL TEMPS

El que he tingut sense ser meu,
el que he venut massa barat.

Però m'estime més el d'ara endavant.

Amb goig em guarde
el temps lluitat en nom d'un treball;
el temps, llarg i intensiu,
defensant d'un nom la dignitat...

Però m'estime més el que ara he començat.

M'estime el temps
de la meua vida que vull meua.
Perquè crec que me l'he guanyat,
pagant la voluntat aliena.

M'estime el temps
i, amb la caricia de l'estima,

m'estime el temps que encara em queda.

No hay comentarios: