lunes, 26 de enero de 2009

DE QUÍ ÉS EL GOIG?

El goig que jo tinc

no és el meu goig,

és el de tots

els que volem el mateix.

Pot ser també siga el teu,

que per camí diferent,

altre però paralel,

no es trove mai amb el meu.

Aleshores,el goig,de quí és?,

Teu,que vols mamprendre tot?

O meu,que no vull això.

i espere que tot quede en rés?

I no vull preguntarte qué,

si tens més poder o més.. .

quí va avant i quí arrere ?

Millor no saber el qué és.

Transcorregut el temps,

que és tan teu com meu,

sabrem quí és més valent,

el sabut o qui no sap ´res.


Bona vesprada,dilluns!

No hay comentarios: