martes, 7 de octubre de 2008

A aquell d'allà, o a esta d'ací, segons des d'on ho mire

Tu, quan ixes al carrer,
què veus?
Jo veig rosers, llorers,
un anouer, palmeres
i, encara, alguns tarongers.

Tu, quan obris els ulls,
què veus?

Jo veig un nou dia
i tot el que tinc,
que pareix que no és res
però encara tinc la vida!

i sóc conscient,
el pobre sóc jo!
Jo sóc qui no veu,
jo sóc qui no creu,
jo sóc... qui no sóc,
qui no té, el cec!

Sóc, també, qui crec,
i em crec qui sóc
i crec que puc
i sóc... qui vullc.

Tu, quan creus...
tu quan creus?
o en què o en qui?
o sols creus en quant?

Jo crec en mi, en els meus,
potser en Deu,
però en tu...
en tu no crec!

No hay comentarios: